avís legal

El nom de domini www.pigmenta.cat està registrat a favor de:

PIGMENTA (Carles Escala Balaguer)

NIF 52623838E

c/ Frederic Soler, 11, etresol – 08940 – Cornellà de Llobregat

1. La web www.pigmenta.cat te per objecte facilitar, al públic en general, informació sobre els serveis de disseny i/o estampació de les diverses prendes que ofertem.

2. Els drets de propietat intel·lectual del web www.pigmenta.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, especificacions de serveis i els diferents elements en ell continguts son titularitat de PIGMENTA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

3. Equestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web www.pigmenta.cat que PIGMENTA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

4. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius de la web de www.pigmenta.cat 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a us personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació sense el consentiment exprés de PIGMENTA.

5. Tant  l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda al mateix és de la exclusiva responsabilitat de qui el realitza. PIGMENTA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguéssin derivar-se de dit accés o us de la informació. PIGMENTA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que se puguin produïr ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

PIGMENTA no asumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’ usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

PIGMENTA tampoc es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

PIGMENTA no pot garantir que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

6. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de PIGMENTA, donarà lloc a l’inici de les accions legals que siguin pertinents amb l’objectiu d’exigir les responsabilitats legalment establertes.

7. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. www.pigmenta.cat posa a disposició de l’usuari un formulari i un servei de missatgeria instantània perquè l’usuari pugui fer arribar les seves consultes. Quan l’usuari utilitza aquest mitjà per contactar amb nosaltres està acceptant de forma expressa que les dades que ens faciliti quedin incorporades en un fitxer propietat de PIGMENTA, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD ), per atendre i donar resposta a aquestes consultes. En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que el que ha fet arribar les dades és el titular dels mateixos. L’usuari, a més, entén i és conscient que el correu electrònic no és un mitjà segur per a facilitar informació que tingui un caràcter especialment confidencial. Pigmenta tractarà i custodiar les dades personals rebudes a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i / o accés no autoritzats. Així mateix aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats sense intervenir consentiment exprés per part de l’afectat. L’usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar les seves dades en qualsevol moment exercitant els seus drets davant el Responsable del Fitxer: PIGMENTA, al Correu-e: pigmenta.info@gmail.com PIGMENTA no utilitza tècniques de & quot; spam L’usuari de & quot; i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats en aquesta pàgina web per donar resposta a les seves consultes.

8. PIGMENTA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta mateixa.

PIGMENTA es reserva el dret a modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. Aquestes modificacions s’inclouran de forma destacada al Site www.pigmenta.cat de manera visible i accessible a tot els usuaris.

9. L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Cornellà de Llobregat.